Angazhimi Rinor në Politikat Lokale

0
14

FRESSH me mbështetjen e Institutit Demokratik Amerikan (NDI) ftojnë të rinj të angazhuar pranë Partisë Socialiste të Shqipërisë të aplikojnë në programin e “Angazhimit Rinor në Politika Lokale”.

Ky program ka si qëllim angazhimin e të rinjve për adresimin e çështjeve lokale duke ofruar politika që përmirësojnë jetën e komuniteteve ku ata jetojnë. 35-40 të rinj të angazhuar pranë partisë socialiste do të trajnohen rreth kompetencave të qeverisjes vendore, identifikimit të çështjeve, dhe adresimin e tyre përmes zhvillimit të politikave. Pas trajnimit të rinjtë nga qytetet respektive do të përzgjedhin çështje të cilat do ti adresojnë në organet vendimmarrëse për ti dhënë zgjidhje.

Një grup i përbërë nga përfaqësues të akademisë Qemal Stafa, FRESSH dhe NDI do të shqyrtojnë aplikimet e marra dhe do të vijojnë me intervista në qytetet e poshtëpërmendura përmendura përmes një procesi transparent dhe të hapur i koordinuar gjithashtu me degët e partisë.

Të rinjtë e moshës nga 20 deri në 30 vjeç të angazhuar politikisht në qytetin e Korçës, Shkodres, Elbasanit, Vlorës dhe Beratit janë të ftuar të plotësojnë formularin e aplikimit për të marrë pjesë në këtë program. Aplikimet do të qëndrojnë të hapura nga data 26 Mars deri në 6 prill dhe thirrjet për intervistat do të bëhen në datat 10 deri në 17 prill.


Emri:
Mbiemri:
Atësia:
Datëlindja:

Numer Telefoni:

Email:

Qyteti:

Edukimi (Shkolla):

Problemet që do të trajtoni në lidhje me qytetin tuaj:

Arsyeja e aplikimit:

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here