Arsimi si një nga temat më të rëndësishme për të rinjtë në Samitin e Studentëve

Në paralel me procesin integrues të vendit në BE, Samiti i Studentëve i dha rëndësi të veçantë Integrimit
12/17/2017
Në Samitin e Studentëve ‘Ekologjia’ vendosi: “Të mbajmë pastër Shqipërinë”
12/17/2017

Në Samitin e Studentëve nuk mund të mungonte një diskutim dedikuar përditshmërisë, angazhimit të tyre kryesor, një diskutim për arsimin. Problematikat e kësaj fushe u kthyen në motiv për të gjithë studentët e pranishëm në këtë Workshop.

Pikat e diskutimit ishin: Arsimi i Lartë (Këshillat studentorë, praktika); Bursat; Arsimi profesional; Shkolla si qendër komunitare. Pas diskutimesh të gjata dhe me mentorët përkatës dolën propozimet si më poshtë:

1- Arsimi i Lartë – Këshilli Studentor si organ i rëndësishëm në universitet; Platformë si e bashkëqeverisjes për problematikat; Zyrat e Karrierës dhe Kërkimi Shkencor në ndihmë të studentëve sipërmarrës.

2- Arsimi profesional – Orientimi i karrierës (arsim i lartë, fushat e punësimit); Tekste të dedikuara për lëndët e profesionit.

3- Shkolla qendër komunitare – Shkolla e hapur për komunitetin; Të ketë personel të caktuar; Të funksionojë në bazë të nevojave të komunitetit të zonës.