Diskutim me kampionët e Qarkut Lezhë

120

Nëse mendon se në plazh nuk punohet, hidhi një sy takimit të parë të të rinjve të FRESSH Qarku Lezhë me znj. Lindita Nikolla @ Kampi i Kampionëve. Diskutime praktike rreth Reformës në Arsim dhe zhvillimit të mëtejshëm të sistemit të edukimit për të rinjtë përgjatë katër viteve të ardhshme. Folëm për investimin e nevojshëm në qendra rinore, pallate sporti dhe incentivimin e disiplinave sportive. Gjithë idetë e pjesëmarrësve do të jenë pjesë e pandashme e programit të FRESSH për katër vitet e ardhshme, si një mënyrë për të mbrojtur me forcë interesat e të rinjve dhe studentëve. Falenderoj 2000+ të rinjtë pjesëmarrës tek Kampi i Kampionëve për energjinë super pozitive.