Bashkohu me FRESSH Clubs!
Jemi hapësira e dedikuar profesionistëve në forumin më të madh rinor në vend.

Ne jemi dhjetë klube duke dashur t’i japim vëmendjen e duhur cdo fushe interesi.
Klubi i Shëndetit, Mjedisit, Ekonomistëve, Integrimit, Inovacionit, Juristëve, Kulturës,
Politikës, Arking dhe Social janë hapësira që ne i kemi dedikuar profesionistëve të rinj.

U japim mundësinë profesionistëve të rinj të jenë pjesëmarrës aktiv në hartimin
e politikave rinore por dhe më gjerë. Sfidat dhe objektivat e së ardhmes ne do t’i vendosim bashkë.
Bashkohu me FRESSH Clubs të thuash dhe ti fjalën tënde!
M
F
I punësuar

Jo i punësuarKlubi i Ekonomisë
Klubi i Juristëve
Klubi i Inovacionit-Geeks
Klubi Social
Klubi i Shëndetit
Klubi i Mjedisit
Klubi i Kulturës
Klubi i Politikës
Klubi i Integrimit
Klubi Arch-Ing