Inovacioni si pjesë e përditshmërisë së të rinjve

Në Samitin e Studentëve ‘Ekologjia’ vendosi: “Të mbajmë pastër Shqipërinë”
12/17/2017
Të rinjtë diskutuan se si të përmirësonin ‘Lifestyle-n’ e tyre
12/17/2017

Inovacioni është fusha që po ndikon në jetën e secilit prej nesh së tepërmi këto kohë. Për këtë arsye dhe Samiti i Studentëve i dedikoi një Workshop të vecantë Inovacionit.

Të rinjtë, në këtë Workshop, diskutuan për: Kartën Studentore, Innovation Hub si një hapësirë që mirëpret të rinjtë për cdo sipërmarrje, Smart City, Startup Ecosystem, e-Albania dhe zgjerimi I saj në shërbime bashkiake. Propozimet për cdo problematikë vijojnë si më poshtë:

1- Karta Studentore – Portali Studentit; Info-Sharing; Kartë bankare; Kartë hyrje-dalje; Anëtarësim biciklete; Shërbime; Pikëzim për vullnetarizëm.

2- SmartCity – SmartTree + Stola Inteligjentë; Park për kafshët shtepiake; Lehtësi për njerëzit me aftësi të kufizuara; Hapësira Sportive.

‍3- StartUp Ecosystem – Platforma StartUp; Mindset-i i StartUp-eve në gjimnaze.

4- e-Albania – Akses unik për studentët; Aplikacioni e-Albania; Guida Studentor; Aplikim pune Part-Time.

5-InnovationHub – Tinder 4 StartUp-s; University InnovationCommunity; Innovacioni hapësire për të gjithë.