Bashkëqeverisja

  • Do të nxisim të rinjtë të raportojnë problematika tek Portali i Bashkëqeverisjes shqipëriaqëduam.al;
  • Do të sjellim funksionalitet të plotë të Këshillave Rinorë Lokalë në 61 Bashkitë e vendit;
  • Do të krijojmë Bordet Rinore pranë çdo ministrie, me studentë dhe profesionistë të rinj;
  • Do të nxisim angazhimin e të rinjve të FRESSH në Komisionet Sektoriale pranë Partisë Socialiste.