IUSY

IUSY është Bashkimi Ndërkombëtar i Rinisë Socialiste

Organizata më e madhe politike e të rinjve në botë, që përfaqëson rreth 136 organizata anëtare nga më shumë se 100 vende

..Rinia e Internacionales Socialiste që bashkon organizatat rinore socialiste, socialdemokrate dhe politike të punës nga e gjithë bota

Një organizatë ombrellë që bashkon organizatat socialiste, socialdemokrate dhe rinore politike të punës nga e gjithë bota

Një OJQ ndërkombëtare e të rinjve me status konsultativ në ECOSOC të OKB-së

Në mënyrë aktive duke luftuar për ndryshime në të gjithë botën për mbi 100 vjet – e themeluar në vitin 1907 dhe riorganizuar pas Luftës së Dytë Botërore në vitin 1946, IUSY vazhdon aktivitetin e saj në shumë vende të botës.

Fushat kryesore të punës së IUSY janë Demokracia, të Drejtat e Njeriut dhe Politikat Rinore nga perspektiva e Lirisë, Solidaritetit dhe Barazisë. Çdo vit, IUSY organizon takime, seminare, trajnime, vizita studimore dhe festivale botërore për udhëheqësit dhe aktivistët e rinj politikë.

IUSY është një nga partnerët më kryesorë dhe me bashkëpunimin më solid me FRESSH. Në vite më radhë bashkëpunimi midis FRESSH dhe IUSY është rritur duke përcjellë mesazhe që kanë nxitur përfshirjen e shumë të rinjve të bëhen pjesë e projekteve të FRESSH.