Kush Jemi

Forumi Rinor Eurosocialist Shqiptar

FRESSH ose Forumi Rinor Eurosocialist Shqiptar është themeluar më 15 janar të vitit 1992 nga një grup të rinjsh studentë dhe gjimnazistë. Qëllimi i themelit të kësaj organizate ishte afrimi i Shqipërisë me mentalitetin dhe konceptin Europian të demokracise dhe shtet-bërjes,si dhe me idetë më të ndritura të social-demokracisë europiane.

Ndër vite FRESSH ka promovuar jo vetëm politikanë, Ministra, Kryeministra, por edhe personalitete që kanë sendërtuar gjithë hapësirën shqiptare. Pikërisht për këtë, kemi misionin dhe përgjegjësinë maksimale për të çuar përpara një ideal që e ka gjenezën në rrënjët e demokracisë.