Në Samitin e Studentëve ‘Ekologjia’ vendosi: “Të mbajmë pastër Shqipërinë”

Arsimi si një nga temat më të rëndësishme për të rinjtë në Samitin e Studentëve
12/17/2017
Inovacioni si pjesë e përditshmërisë së të rinjve
12/17/2017

Në një kohë kur industria është bërë po aq intensive sa jeta e gjithësecilit, ndotja vazhdon rritjen në raporte alarmante. Prandaj, Samiti i Studentëve i dha një hapësirë të dedikuar ekologjisë, mbajtjes pastër të mjedisit. Studentët e pranishëm dhanë ide të vlefshme për përmirësimin e gjendjes në komunitetet dhe qytetet e tyre.

Pas diskutimesh dhe ndarje idesh mes njëri-tjetrit për zgjidhjen e problematikave të caktuara u arrit në propozimet që vijojnë si më poshtë:

  • Eko-komunitet – Diferencimi i mbetjeve (mos të imponohet diferencimi por t’i lihet si zgjedhje)
  • Rekreacioni – Hapësira sportive/rekreative.
  • Ecomobilitet – Nxitje sipërmarrjes së transportit(kusht emetimi 0 i CO2)