Problematikat e ‘Punësimit’ zunë një vend të rëndësishëm në axhendën e Samitit të Studentëve

Të rinjtë diskutuan se si të përmirësonin ‘Lifestyle-n’ e tyre
12/17/2017
Aktivizmi rinor si gjenerator i ndryshimit
12/17/2017

Punësimi si një nga temat më të rëndësishme në Samitin e Studentëve për të rinjtë, u ndoq me një interes të vecantë. Pati energji dhe diskutime të frytshme nga të gjithë.

Problematikat që u diskutuan ishin : Next Step, Praktikat dhe intershipet, Nxitja e sipërmarrësve të rinj në Bujqësi, Punësimi në Administratë. Propozimet për zgjidhje në cdo problematikë vijojnë si më poshtë:

1- Next Step – Informim me anë të rrjeteve sociale të aktiviteteve në fushën e punësimit, nxitja e praktikave pas shkolle, reduktimi i kontributeve shoqërore dhe shëndetësore për kompanitë që punësojnë të rinjtë

2-Praktikat dhe Intershipet -Mirëfunksionimi i zyrave të karrierës, grupe vullnetare në zyrat e karrierës, këshillim karriere në cdo bashki, subvencion i bizneseve për cdo student

3-Nxitja e sipërmarrësve të rinj në Bujqësi -Përjashtim taksor për 2 vitet e para, ekselencë në bujqësi, subvencion dhe kredi 0% interes, kooperacioni rinor, reklamim

4- Punësimi në Administratë – Barazi moshore, psikologu në Administratë, Fushatë informuese në universitet