“Sipërmarrja Rinore”, trajnim disa javor për të gjithë të rinjtë në biznes

“Duajeni natyrën”, mesazhi i Klubit të Mjedisit
01/27/2018
Mbyllet me sukses “Sipërmarrja Rinore”
01/27/2018

Klubi i Ekonomistëve në FRESSH nisi ciklin e trajnimeve “Sipërmarrja Rinore”, si një hapësirë që do të kontribuojë në aftësimin e të gjithë të rinjve që duan të ngrejnë një biznes të vetin për të cilin përvec njohurive ekonomike duhet të kenë dhe një informacion më të qartë për sa i përket procedurave burokratike.

Të rinjtë në ciklin e trajnimeve “Sipërmarrja Rinore” do të marrin një këndvështrim mbi sipërmarrjen nga znj.Pranvera Fagu, drejtoreshë e Qendrës Kombëtare të Biznesit, do të njihen me Legjislacionin Tatimor nga ministri Ahmetaj dhe për Paketën Fiskale nga z.Nikolla Lera, gjithashtu një leksion tëhapur me zotin Etjen Xhafaj mbi Diversitetin Ekonomik bazuar mbi eksperiencat e huaja.